Privacy Policy

Online Results B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van onze klanten verzamelen en hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.

 1. Persoonsgegevens die automatisch verzamelen
  Wanneer u de website van Online Results B.V. bezoekt en/of gebruik maakt van de aangeboden diensten via de website van Online Results B.V., verzamelen wij automatisch de persoonsgegevens die wij van uw computer of mobiele apparatuur ontvangen. De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen worden verzameld door middel van cookies. Op onze website treft u tevens een Cookieverklaring aan, waarin wij u informeren over het gebruik van cookies op onze website.

  De volgende gegevens worden automatisch verzameld:

  1. Browsergegevens;
  2. Duur van uw bezoek;
  3. Bezochte pagina’s;
  4. Aangeklikte links;
  5. Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  6. Verbindingsgegevens, waaronder uw IP-adres.
 2. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
  • Contactformulier
   Via het online contactformulier verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
   • Uw naam;
   • Uw bedrijfsnaam;
   • Uw telefoonnummer;
   • Uw e-mailadres.
    Het verwerken van onderstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vraag of opmerking te behandelen en om in verband daarmee contact met u op te nemen. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat uw vraag of opmerking naar uw tevredenheid is afgehandeld. Online Results B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze persoonsgegevens ten behoeve van de servicedoeleinden.
  • Nieuwsbrief
   Via onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
  • Uw e-mailadres.
   Het verwerken van onderstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag en het verzenden van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden bewaard zo lang u voor de nieuwsbrief aangemeld blijft, aldus totdat u zich voor de ontvangst van de nieuwsbrief hebt afgemeld, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.
  • Social media
   U kunt tevens met Online Results B.V. in contact treden via social media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp Messenger. Via deze wegen verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
   • Uw naam;
   • Uw e-mailadres;
   • Uw telefoonnummer;
   • Uw gebruikersprofiel.
  • Telefoon
   U kunt ook via telefoon met Online Results B.V. in contact treden. Na een telefoongesprek zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken in ons communicatiesysteem Trengo:
   • Uw naam;
   • Uw e-mailadres;
   • Uw telefoonnummer.
 3. Doel van de verwerking
  Online Results B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
  • Ter nakoming van afspraken met de klant;
  • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Online Results B.V., welke bestaan uit:
   • Marketingdoeleinden;
   • Het nakomen van wettelijke verlichtingen.
 4. Ontvangers van persoonsgegevens
  Online Results B.V. maakt gebruik van diensten van derden bij het verwerken van persoonsgegevens. Online Results B.V. kan derhalve uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
  • Online Results B.V. maakt gebruik van de volgende derde partijen: De eenmanszaak handelend onder de naam Cuentas, een administratieve dienstverlener die ten behoeve van Online Results B.V. de boekhouding verzorgt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trengo B.V., het softwareplatform dat door Online Results B.V. wordt gebruikt voor het onderhouden van contact met klantrelaties en prospects.

   Online Results B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met alle partijen die ten behoeve van Online Results B.V. persoonsgegevens verwerken, in welke verwerkersovereenkomsten afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

   Buiten de hiervoor genoemde gevallen zal Online Results B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het geval de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt). In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 5. Bewaartermijnen
  De door Online Results B.V. gehanteerde bewaartermijnen voor de persoonsgegevens worden onder randnummer 2 van deze privacyverklaring gespecificeerd.
 6. Beveiliging
  Online Results B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Online Results B.V. de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen binnen de organisatie van Online Results B.V. en die van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan/ Online Results B.V. hanteert op al haar computers en systemen gebruikersnaam-en-wachtwoordbeleid.
  • Online Results B.V. pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Online Results B.V. maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij (technische) incidenten.
  • Online Results B.V. heeft al haar werknemers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 7. Rechten van betrokkenen
  U hebt als betrokkene de volgende rechten ten aanzien van de door Online Results B.V. verwerkte persoonsgegevens:
  • Inzage;
  • Vergetelheid;
  • Rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens;
  • Overdracht ven persoonsgegevens aan uzelf of een derde partij;
 8. Klachten en vragen
  Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring vragen hebt, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 9. Contactgegevens
  Online Results B.V.
  Hanzeweg 12D
  2803MC Gouda
  Dhr. Kevin Gerde +31 85 808 69 94
  administratie@onlineresults.nl
  www.onlineresults.nl

Meld je nu aan voor een gratis marketing strategie sessie
en maak kans op indoor skydiven voor 2 personen!